Hur man gör ett projekt till skolan ℹ️ Prov av det färdiga skolprojektet i 1, 3, 4, 5: e klass, stadier, program för att skapa projekt för skolbarn

I grundskolan måste du lära barnet. Moderna lärare används ofta för detta ändamål innovativa tillvägagångssätt i utbildning. Till exempel, från den första klassen av läraren, be eleverna att göra projekt till skolan. Ett urval av sådant arbete kommer att hjälpa barnet och hans föräldrar korrekt klara av uppgiften. Valet av ämnen och form av projektet definierar ofta lärarna, som styrs av de allmänna principerna.

Listan med begagnade böcker ligger på den senaste presentationssidan. Namnen på böcker finns i alfabetisk ordning, de måste vara kompletta. För att korrekt ange bokens namn är det bäst att skriva det från den första sidan där utgången är angiven.

Fördelar med projektutbildning

Startutbildning i primärkvaliteter, lärare vet inte vem deras elever kommer att växa. Det är möjligt att en av dem blir en bra matematiker eller läkare. Utbildningsnivån och dess kvalitet beror på de valda inlärningsmetoderna. Idag finns det många typer av olika program.

Designalternativ fick universellt erkännande av ett antal skäl: Om informationen togs från platserna måste länkarna till dem också inkluderas i listan.
 1. Ett stort utbud av variabilitet av metoden: från sociala problem till studier av den vitala aktiviteten hos encellsorganismer. Inte bara ämnet är mycket omfattande, metoder för projekt och deras skydd är också olika.
 2. Denna metod bidrar till den kreativa utvecklingen av studenter. Valet av individuella arbetsförhållanden och olika tillvägagångssätt bidrar till att barnets bästa kvaliteter.
 3. Från de tidiga stadierna av lärande lärs eleverna till disciplin och ordning. Skapa ditt projekt är inte lätt. Det är nödvändigt att göra en plan, skriva, fråga under bestämda regler. Allt detta bidrar till bildandet av en disciplinerad personlighet som kan arbeta i laget.
 4. Skapandet av projektet hjälper till att använda familjen. Husets barn kan göra en uppgift tillsammans med föräldrarna. Detta gör att du kan förbättra sin upplysning.
Trots det faktum att projektet kan göras under lång tid, och för små barn är det en svår uppgift, projektutbildningen har förtjänat att aktivt användas i skolan. Det spelar ingen roll hur det ursprungliga arbetet kommer att se ut, för det kommer de i alla fall att lägga början på den framtida bildandet av en person.

Urval av projekttema

Vanligtvis är detta ark den största svårigheten. Det är svårt för ett barn att göra komplexa namn ordentligt, allt är ordnat. Därför förenklar vissa skolor utformningen av den sista sidan. Detta bör erkännas ytterligare från läraren. Om svårigheter uppstod, är det också meningsfullt att närma sig läraren i förväg och be om råd.

Vanligtvis i grundskolan bestämmer lärare själva teman för projektaktiviteter. I klass 1 kommer färdiga projekt att göra det möjligt för eleverna att bekanta sig med de antagna standarderna, reglerna och principerna för att bygga sådant arbete. En rad olika ämnen hjälper skolbarn bättre mästare läroplanen.

Hur man gör ett projekt till skolan

Temat väljs med hänsyn till elevernas ålder och intressen. Det borde vara ett intresse och önskan att arbeta med den föreslagna frågan. Detta är det grundläggande kravet för valet av projekttema. Så, för betyg 3, vad första arbetstagare arbetar, blir det inte intressant, och den senare kommer inte att kunna förbereda teman avsedda för äldre barn.

Barnens tema är mycket omfattande, så lärare själva bestämmer vad som är mer lämpat för sin klass. Hur man gör ett projekt i skolan
 1. Här är bara några eftertraktade tematiska nischer för färdiga skolprojekt i primära klasser:
 2. Forskning, observationer av djurvanor.
 3. Beskrivning av spel, historien om deras utseende eller utveckling av sina egna alternativ.
 4. Story leksaker. Barn älskar sina leksaker, så lärare använder detta faktum i sitt arbete.
 5. Folkkonst. Det finns många intressanta ämnen relaterade till tillämpad konst. Snörning, carving, modellering, applique, vävning och mycket mer kan vara utmärkt material för projektet.
 6. Naturfenomen. En mängd olika omgivande världen kan inte passera projektet tema.
Min favorit hjälte. Denna riktning kommer att bidra till att utveckla rapporteringsförmåga. Möjligheten att samla information om det angivna objektet kommer att vara användbart i framtiden på mer komplexa projekt.

Valet av riktning är helt på läraren. Från sin fantasi och förståelse för de som han lär sig beror på effektiviteten av lärandet. Om ämnet inte intresserar studenter, kommer arbetet med projektet att koka dem, och inte till nytta.

Huvudsektioner

Genom att erbjuda sina lärjungar en projektuppgift måste läraren tydligt besluta om en enhetlig form av sådant arbete. I framtiden kommer det att bidra till klassens organisation och sammanhållning samt förenkla den vidare användningen av denna träningsmetod. Ett försiktigt genomtänkt system kommer att hjälpa läraren mer tid att ägna sig åt andra aspekter av lärande, utan att stoppa på den ständiga förtydligandet av vad som kan avbrytas på en gång. SkolprinciperHur man förbereder ett projekt i skolan enligt plan
 1. Vanligtvis i projektarbete finns det allmänt accepterade avsnitt, utan vilka få människor representerar liknande verk.
 2. Det finns flera saker som måste påverkas i projektet:
 3. Omslag eller titelsida. Det indikerar vanligtvis ämnet arbete, författare, tid och plats. Någon tillåter färgstark dekoration, vilket bidrar till barnets estetiska utveckling.
 4. Innehållsförteckning. Ange namnen på sektioner och sidor där de är belägna. Den kan placeras både i början och i slutet.
 5. Introduktion Obligatoriskt föremål av något vetenskapligt arbete. Här är det nödvändigt att placera en kort beskrivning av projektet, dess mål och vilka fördelar det kommer att medföra.
 6. Huvudsektioner. Det kan finnas flera eller bara en. Allt beror på författarens plan eller uppgiften.
 7. Applikationer. Det här avsnittet är valfritt. Många försöker sätta in allt material i huvudtexten, men någon kan bestämma sig för att ta den i en separat del av projektet.

Slutsats eller slutsats. En bra princip för lärare är att lära barn att dra slutsatser från sin forskning. Detta kommer att bidra till att fungera korrekt och gå till den angivna riktningen. Detta tillvägagångssätt kommer att lära unga forskare att utvärdera resultaten av deras arbete.

Bibliografi. För att använda olika informationskällor, lära av de ursprungliga klasserna. Det här avsnittet hjälper inte att glömma att du måste uppskatta andra forskares arbete och skickligt njuta av deras erfarenhet.

Standard Design Documentation Scheme kommer att lära eleverna till det etablerade förfarandet. Discipliner och organisation kommer att bidra till effektivare utbildning. I framtiden, utför projekt,

Eleverna vet redan vilken sekvens som behöver fungera

Och vilka påståenden gör dem till en lärare. Allt detta kommer att underlätta hela processen och förbättra koncentrationen på själva forskningen.

Design av datoralternativ SchoolBoy Project Plan
 1. Med introduktionen av datorteknik skulle det vara oklokt att inte använda dem när de arbetar på ett projekt. Från en tidig ålder möter moderna barn olika prylar och använder ofta dem innan de pratar om. Därför försöker lärare på grundskolor med barn en datorbrev. Detta får använda en dator för projektkreativitet.
 2. Det är mycket viktigt att komma ihåg att arbetet med den elektroniska enheten bär en viss risk för ett barns välbefinnande om det inte är ordentligt engagerat att använda den. Denna uppgift ligger på axlarna och lärarna, och föräldrarna.
 3. Innan du fortsätter med förberedelserna av projekt som använder en dator måste barnen behärska:
 4. Säkerhets regler. Varje elektronisk enhet kan inte bara påverka hälsan, men också med vårdslös hantering kan vara ett hot mot livet. Innan du börjar barnet till en dator är det bra att förklara för honom vad du kan göra, och från vad som ska avstå. Dessutom behöver du alltid ge exempel på konsekvenserna av det korrekta och felaktiga arbetet med tekniken.
 5. Regler för cirkulation och grundläggande arbetsmetoder. Utbildning av datakunnighet börjar med Azov och är gradvis komplicerad. Kräver aldrig barnet att han inte kan förstå eller assimilera på grund av en liten ålder.
 6. Arbeta på internet. Här är huvudregeln inte att lämna ett barn en på en med den globala webben, annars för att inte undvika problem. Erfarna lärare flitigt och tålmodigt förklara varför det är farligt att komma in i obekanta platser och av vilka skäl du inte kan gå på internet utan föräldrar eller lärare.

Urval av nödvändig information. Det är också viktigt att lära detta också, annars kommer tiden bakom datorn att bli värre. Permanenta distraheringar kommer att störa framstegen till målet.

Registrering av arbetet. Datorprogram ger stora möjligheter i snabb och vacker design. Att undervisa detta från början, med hjälp av de enklaste applikationerna.

Bevarande av material. Det finns alltid en fara att förlora den elektroniska versionen av projektet, så det är nödvändigt att först lära sig barnet att fortsätta arbeta på datorn korrekt. Använd en flash-enhet för att spara informationen bättre i en äldre ålder, men reglerna för säker utvinning av denna enhet bör mastera i början. Det är inte svårt att utföra en sådan handling själv, men först måste föräldrarna och lärarna ständigt kontrollera utbildningsprocessen.

Varje inlärningsstadium är förknippat med vissa uppgifter. Det hjälper till att lösa väl genomtänkta forskningsprojekt i grundskolan. Klarprojekt kan användas som visuella fördelar där det finns mallar av struktur, innehåll och design.

Studentintresset i sådana uppgifter bidrar till tillväxten av genomsnittliga prestanda för den akademiska prestationen och kreativa förmågor hos studenten.

 • Förberedelse av projektet i skolan, skickar vetenskapen om studenten kompetent sitt arbete är resultatet av kraven i det moderna utbildningsprogrammet. I modern skola kräver projekt på en dator. Hur man skapar ett skolprojekt.
 • Det antas att projektverksamheten avslöjar i barnet förmågan att tänka och agera kreativt, utgör oberoende i sökandet efter information och bearbetning, lär ett barn att förbereda en presentation och lämna in till sin allmänhet.
 • För att förstå var du ska starta ett skolprojekt måste du välja sin typ. Skolprojekt är:
 • Forskningsstudie, överväga ämnet i olika vinklar; beredd som en vetenskaplig studie (nominerad och kontrollera hypotesen);
 • Praktiskt, praktiskt orienterat - resultatet blir en lösning på en specifik uppgift som kan användas i livet.

Kreativ - resultatet blir kreativ produkt, monterad video, affisch, teaterprestanda, nytt utbildningsspel, sportspel;

Informativ - innehåller resultaten av insamlingen av information som sedan skickas till allmänheten.

Roll-till-projekt där rollerna distribuerar reglerna för interaktion mellan deltagarna. Resultatet av sådant arbete blir endast känt i slutet, studenterna försöker sig i nya roller och situationer, lära sig att lösa konflikter under form av den valda rollen.

Material, presentation, sedan, från vilken den består och vad skolprojektet ser ut, kommer det att vara direkt beroende av den valda typen av projekt.

 1. Hur man skriver ett projekt i skolan
 2. Allt börjar med valet av tema och förståelse för det ultimata målet. Det ska vara tydligt, tydligt och tydligt. Så att arbetet har flyttat snabbt, ska ämnet vara intressant för lärjungen. Annars kommer ingen nytta av projektaktiviteter inte. Det kommer inte att vara möjligt att framgångsrikt skydda projektet, vilket inte ens är intressant för sin skapare.
 3. Stages of Work:
 4. Förberedande. Vi är bestämda med temat och syfte.
 5. Planera. Vi får reda på vad som behövs för projektet i skolan, med vilka källor vi kommer att arbeta, hur vi kommer att samla och analysera det. Vi bestämmer i vilken form vi presenterar resultaten av arbetet.

Studie. Vi samlar in och anger information, vi utför forskningsuppgifter.

Resultat. Vi analyserar informationen, vi formulerar slutsatserna.

Dekor. Lärarna i varje enskild utbildningsinstitution lägger fram sina krav, hur man utarbetar projekt i skolan och ger utformning av design.

Vid planeringsstadiet bestämmer de sig i vilken form att lämna in information. Samtidigt bestäms det som program behöver skapa ett skolprojekt på en dator. I skolan för projekt inom läroplanen är det tillräckligt att använda ordet Graphic Editor. Det går till text, kompletterar det med bilder.

Hur man utfärdar ett projekt

 1. Projektregistrering i juniorklasser
 2. Den yngre klassen, desto mindre text och fler bilder. Trots allt ger barnet inte bara det tryckta projektet, men borde kunna berätta vad det är skrivet om det, svara på frågor.
 3. Projektstruktur:
 4. Titelsida. I början skriver de utbildningsinstitutets fullständiga namn. I mitten av arket är ordet "projekt" skrivet i mitten. Nedan Bold Stora teckensnitt skriver projektets namn. Under den anger i det högra hörnet vem som slutförts: namn och efternamn för studenten, klassen. Sedan huvudet: efternamn, namn och patronymic. Nedan i mitten av arket skriver de staden och året för projektet.
 5. På det andra arket finns en innehållsförteckning.

Då finns det en introduktion. Här är föreskrivna mål och mål.

Huvudsak. I den här delen, avslöja ämnet, du kan skriva steg för steg: "Jag började mitt jobb med ...", "då började jag ...", "I mitt arbete stötte jag på sådana problem ...".

Slutsats.

Projektregistrering i gymnasiet

 • Ju äldre studenten, de strängare kraven fram till innehåll, kvalitet, antalet information som visas i projektet och till dess design.
 • Hur man gör ett projekt för skolan i klass 9, steg för steg
 • Projektet måste ha en tydlig struktur:
 • Tituer;
 • innehåll;
 • Introduktion med beskrivningen av målet, det område där arbetet pågår, vilket indikerar de metoder som detta mål kommer att uppnås.
 • Beskrivning av arbete, bearbeta med alla stadier som utgör, alla skeden;
 • Analys av arbetsförloppet, som hände, med vilka problem som stod inför, som de övervinnde;

Slutsats Om det slutliga resultatet utvärderas och analyseras Tänk på utsikterna för tillämpning av arbete, hur och var du kan använda projektets resultat.

Bibliografi - Ange alla källor och referenser som används

Applikationer (om det behövs).

När arbetet är klart, fortsätter studenten till utarbetandet av presentationen. Presentationen är bekväm att göra i PowerPoint-programmet är ett enkelt, bekvämt verktyg, perfekt lämpat för sådana ändamål. I presentationen återspeglar Schoolboy de viktigaste aspekterna av projektet, fyller det med grafik. Baserat på presentationen med texten och bilderna är det mycket lättare att förmedla tankar till lyssnarna. Ett sådant presentationsformat är bekvämt för talaren: Textens nyckelfraser innan våra ögon får inte göra det möjligt att sprida tankar, även om något föll från spänning.

Exempel Hur skriver du ordentligt ett skolprojekt (betyg 9)

Exempelpresentation (grad 9)

Förberedelse av projektet i primära betyg

Den korrekta provkonstruktionen av skolprojektet för grundskolan

Exempelpresentation (betyg 5)

 • Skolprojektet är det första vetenskapliga arbetet i en skolpojke. Den är upprättad på ungefär samma sätt som den återstående forskningen fungerar i en något förenklad form.
 • Titelsida
 • Den korrekta designen av titeln är ett stort plus, han kommer omedelbart att göra ett bra intryck och ge extra glasögon.
 • I den övre delen av arket med inriktning i mitten skriver vi det fullständiga namnet på den utbildningsinstitution med lösningen.
 • I den centrala delen, även i mitten, skriver vi ett förstorat typsnitt av arbetet. Under namnet på presentationen kan placeras en klar, ljus bild.

Nedan, med anpassning på högerkanten, anger vi fullt namn och efternamn för författaren till arbetet: "Avslutade studenten 3" en "klass Ivanov Ivan".

Under den här raden måste du skriva en lärares fullständiga namn, platsen för sitt arbete (skolnummer). Justering på höger kant. Det ska se ut så här: "Projektledare: Petrova Maria Aleksandrovna, grundskolelärare, Mbou Sosh No. 100 av Yakutsk."

I mitten av centrum i mitten föreskrivs namnet på avvecklingen och projektets år.

Innehållsförteckning

 • I avsnittet "Innehåll" anges alla sektioner i ordning (de är anpassade till den vänstra kanten). Tvärtom, med justering på höger kant, den sida som det relevanta kapitlet börjar anges. Mellan namnet på avsnittet och dess sida i innehållsförteckningen är inställda. Obs! Varje avsnitt av följande börjar med en ny sida.
 • Mål och syfte

På den andra sidan måste du ange vilka mål och mål som har ett utfört jobb.

Målet följer av ämnet som vi påpekade på titelsidan.

Uppgifter är de åtgärder som barnet åtar sig att uppnå målet. Det bör alltid finnas något, minst två.

Projektets kropp

Det tredje bladet börjar den faktiska beskrivningen av studien av studien. Det måste vara strukturerat, och inte att gå ett solidt, kontinuerligt utbud av text.

Varje uppgift och dess lösning måste beskrivas i ett separat stycke (om de är små). Om uppgifterna är mer voluminösa kan du beskriva var och en i ett litet underavsnitt med undertexten.

Illustrationer blir ett extra plus. Dessutom strukturerar de dessutom texten och gör det mer visuellt.

fynd

Efter beskrivningen av arbetet är över, måste du sammanfatta. För att göra detta behöver du en sektion "Slutsatser". Det börjar med en ny sida.

Slutsatser är också något, liksom uppgifter. Varje uppgift måste överensstämma med ditt resultat. Kortfattat beskriver vi i en mening som vi lärde oss, löser en eller annan uppgift.

Lista över begagnad litteratur

Добавить комментарий